cover image

General

rang militar / From Wikipedia, the free encyclopedia

General és un oficial d'alt grau militar.[1] El terme (o equivalent) és usat per gairebé tots els països del món. General pot referir-se tant al terme genèric per a tots els graus d'oficial general, o pot referir-se a un únic grau. Els oficials generals equivalen als almiralls a les marines de guerra. Els diversos graus d'oficial general estan al capdamunt de l'estructura de grau. Els oficials inferiors són coneguts com a oficials de camp i, els de menor graduació encara, són coneguts com a oficials amb grau de companyia. Tots els oficials que comanden més d'un simple regiment (el nivell d'unitat més significatiu) són coneguts com a oficials generals. En alguns països el màxim grau del generalat és conegut com a Mariscal de Camp o, simplement, Mariscal.[2]

Quick facts: Cadena de comandament, Unitat, Núm. de tropes...
Cadena de comandament
Latvian_platoon_at_Camp_Lejeune.jpg
Unitat Núm. de tropes Comandant usual
Esquadra 4 Sotsoficial
Escamot 8–13 Cap d'escamot - Sergent
Secció 26–55 Tinent
Companyia 80–225 capità/major
Batalló 300–1.300 Tinent coronel - Coronel
Regiment/Brigada 3.000–5.000 Coronel - General de Brigada
Divisió 10.000–15.000 General de Divisió
Cos d'exèrcit 20.000–45.000 Tinent General
Grup d'exèrcits 400.000–1.000.000 Capità general
Regió militar 1.000.000–3.000.000 Capità general
Teatre d'operacions 3.000.000–10.000.000 Capità general
Close

Hi ha dos sistemes clàssics de nomenar als generals, el "sistema Vell Europeu" i el "sistema Revolucionari Francès", que anomena als graus d'acord amb la unitat que, teòricament, comanden:

Table info: Codi OTAN, sistema Vell Europeu, sistema Revo...
Codi OTANsistema Vell Europeusistema Revolucionari Francès
OF-10Mariscal de Camp o Capità GeneralMariscal de França
OF-9General, Coronel GeneralGeneral d'Exèrcit
OF-8Tinent GeneralGeneral de Cos d'Exèrcit
OF-7Sergent Major General o Major GeneralGeneral de Divisió
OF-6Brigadier o Brigadier GeneralGeneral de Brigada
Close