Jurista

persona que estudia, desenvolupa i aplica el dret / From Wikipedia, the free encyclopedia

Jurista (del llatí iurista, amb l'arrel ius que significa justícia) defineix a la persona que estudia dret i que exerceix una professió jurídica. Per tant, es denomina així a la persona la professió de la qual està relacionada amb les lleis o el dret en general.[1][2][3]

Quick facts: Tipus d'ocupació, Camp de treball...
Symbole_travaux_marteau_et_clef.svgJurista
Advokat%2C_Fransk_advokatdr%C3%A4kt%2C_Nordisk_familjebok.png
Tipus d'ocupació
professional Arbcom_ru_editing.svg
Camp de
treball
ciència del dret Arbcom_ru_editing.svg
Close

Es tracta d'un terme extens en el qual poden englobar els següents col·lectius:

En alguns països, el terme es fa servir per fer referència principalment a algun dels grups esmentats.[4] Per exemple, als Estats Units sol fer referència als jutges. En altres països, com el Regne Unit, el terme ha caigut en desús o es fa servir rarament. A França es denomina jurista a tot aquell que, tenint un títol habilitant, es dedica a qualsevol de les activitats que componen el món jurídic.

A l'Amèrica Llatina només s'utilitza el terme per fer referència als experts del Dret, en qualsevol de les seves branques, que han assolit un alt grau de desenvolupament teòric. El terme consisteix llavors més aviat en una distinció, en un reconeixement i, com a tal, ningú es diu a si mateix jurista sinó que la comunitat jurídica en el seu conjunt reconeix a aquest algú com "jurista".