cover image

Literatura oral

From Wikipedia, the free encyclopedia

La literatura oral és aquella literatura que ha estat composta oralment, tot seguint les convencions retòriques i temàtiques de la tradició oral, i està destinada a un públic acostumat a escoltar aquest tipus de composició. Malgrat que el nom sigui contradictori, és un nom reconegut arreu i l'ús de literatura dona més importància al fet que sigui un art.

Kate_Tempest_-_Haldern_Pop_Festival_2017-10.jpg
Kate Tempest en 2017

La transmissió i la recepció juntes reben el nom d'"actuació". Des de la composició fins a la recepció tot forma un conjunt i quan es trobe simultàniament en un text es diu que aquest és improvisat. Les condicions bàsiques perquè un text pugui ser considerat de la literatura oral són: oralisme, quan no s'hi fa servir l'escriptura, i tradicionalisme, quan el text és fidel als models heretats de la tradició oral.