Llista de sufixos - Wikiwand
For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Llista de sufixos.

Llista de sufixos

De Viquipèdia

Aquesta és la llista de sufixos més usuals en català.

Sufix Paraula que crea Significa Exemple
-à/-ana Nom > nom Ofici o activitat Cristià, escolana
Nom > adjectiu Relació o pertinença Ciutadà, urbà
Adverbi > adjectiu Llunyana, llunyà
-aca Nom > nom Col·lectiu Fullaca, fullaraca
-ada Nom > nom Col·lectiu o intensiu, de coses o fenòmens atmosfèrics, noms de contingut; plenitud d'ocupació d'una cosa; quantitat de cosa continguda en un recipient o lloc; intensitat pejorativa Gentada, teulada; ventada; cullerada; fornada; ventrada; salivada

Aquest sufix en alguns casos es reforça també intercalant un altre sufix, amb formes com -erada (nierada, gitarada), -arrada (becarrada), -assada (eugassada), -etada (peixetada, carretada).

-àlgia Nom > nom Dolor Lumbàlgia
-aire Nom > nom Ofici o activitat Drapaire, batallaire
Verb > adjectiu Característica Xarraire-xerraire
-al Nom > nom Col·lectiu (lloc o camp plantat de: castellanisme?); augmentatiu (objectes) Personal, dineral
-all Nom > nom Col·lectiu (objectes) Plomall, brancall, buscall, escampall
Verb > nom Instrument Ventall
-alla Nom > nom Col·lectiu; pejoratiu (gent) Fadrinalla; faramalla, gentalla
Verb > nom Acció o efecte Rondalla
-am Nom > nom Col·lectiu (plantes i lloc on creixen) Donam, mossam, lladregam, bestiam, bigam, fustam; figueram
-ar Nom > nom Col·lectiu (lloc o camp plantat de) Bestiar, fossar, colomar; alzinar, pinar, tarongerar
Nom > adjectiu Relació o pertinença Polar, muscular
-ari Nom > nom Col·lectiu (continent d'un conjunt de) Mostrari, reliquiari, diccionari
-ària Adjectiu > nom Dimensions Grandària, alçària
-as, -assa Nom > nom Augmentatiu Xicotàs, portassa
-assar Verb > Verb Augmentatiu Allargassar
-at Nom > nom Col·lectiu (semblant a -ada. Gran quantitat de; contingut o capacitat de) Cadirat, aiguat; grapat, manat, braçat
-at/-ada Nom > adjectiu Possessió Alat, alada
-atge Nom > nom Col·lectiu Veïnatge, plomatge
Verb > nom Acció o efecte Muntatge
-ble Verb > adjectiu Possibilitat Menjable, probable
-ea Nom > nom Col·lectiu (balear) Al·lotea
Adjectiu > nom Qualitat (valencià) Perea, bellea
-ció Verb > nom Acció o efecte Publicació
-dís Verb > adjectiu propens a Corredís, trencadís
-dor/-dora Verb > nom Agent Venedor/a
Verb > nom Lloc Menjador, corredor
Verb > nom Instrument Comptador, tapadora
Verb > adjectiu Característica Durador
-eda, -et Nom > nom Col·lectiu de plantes Olivet, oliveda
-egar Nom > verb Apedregar
-ejar Nom > verb Freqüentatiu Gotejar, puntejar
Adverbi > verb Freqüentatiu Sovintejar, davantejar
Adjectiu > verb que comença o tira a Clarejar
-enc Nom > adjectiu Relació o pertinença (gentilici) Illenc
-enc/-enca Adjectiu > adjectiu Rogenc, rogenca
-er/-era Nom > nom Arbre o planta Pomera, llimoner o llimera
Nom > nom Col·lectiu (lloc plantat de); ofici o activitat Herber, fumer(a); jonquera; carter, carnissera
Verb > adjectiu Proper, propera
-eria Nom > nom Col·lectiu; ofici o activitat Cristalleria; fusteria, sastreria
Adjectiu > nom Qualitat Bogeria
-esa Adjectiu > nom Qualitat Vellesa, pobresa
-et Verb > nom Instrument Xiulet
-ia Nom > nom Col·lectiu; ofici o activitat Escolania, llibreria; secretaria, mestria
Adjectiu > nom Qualitat Valentia, covardia
-ícia Adjectiu > nom Qualitat Avarícia, brutícia
-ificar Nom > verb Classificar, dosificar
Adjectiu > verb Fortificar, clarificar
-il Nom > adjectiu Relació o pertinença Febril, juvenil
-im Nom > nom Col·lectiu Borrim, plugim
-ís/-issa Adjectiu > adjectiu propens a Malaltís, malaltissa
-isme Nom o adjectiu > nom Corrent, doctrina Socialisme, marxisme
-ista Adjectiu > nom Seguidor d'una corrent o doctrina, professió Socialista, nacionalista, futbolista
-iste[1]/-ista Nom > nom Ofici o activitat Taxista, abolicionista
-ístic Nom > adjectiu Relació o pertinença Estilístic, artístic
-itar Adjectiu > verb Facilitar, debilitar
-itzar Nom > verb Hospitalitzar
Adjectiu > verb Realitzar, normalitzar
-ívol/-ívola Verb > adjectiu Característica Mengívol
-ment Verb > nom Acció o efecte Afonament, nomenament
Adjectiu (femení) > adverbi[2] Ràpidament, històricament, darrerament, freqüentment
-menta Nom > nom Col·lectiu Ferramenta, vestimenta, cornamenta
-nça Verb > nom Acció o efecte Enyorança, naixença
Verb > nom Acció o efecte Esvaró
-or Adjectiu > nom Qualitat Dolçor, lluentor
-òria Nom > nom Col·lectiu (acció i efectes múltiples) Cridòria
-ós/-osa Adjectiu > adjectiu Blavós, blavosa
Verb > adjectiu Abundància Agradós
-osa Nom > nom Col·lectiu (plantes i lloc on creixen) Avetosa
-um Nom > nom Col·lectiu (pejoratiu) Femellum, masclum; pixum, greixum
-úria (-ura) Nom > nom Col·lectiu Boscúria, blancúria, foscúria
-ut/-uda Nom > adjectiu Possessió Banyut, banyuda

Notes

  1. Iste: no admès per l'IEC però sí per l'AVL
  2. El sufix -ment és l'únic que pot formar adverbis i només ho pot fer a partir d'adjectius en forma femenina. Aquest sufix pot formar adverbis de diversos tipus: de manera (els més freqüents), temporals, quantitatius, modals, connectors textuals, etc.

Fonts

Vegeu també

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Llista de sufixos
Listen to this article