Lloc web

col·lecció de pàgines web, imatges, vídeos i altres elements digitals servida per un únic domini d'internet / From Wikipedia, the free encyclopedia