Mare

femella amb descendència / From Wikipedia, the free encyclopedia

Una mare és la dona o femella que pareix un animal o pon l'ou del qual sortirà, i en algunes espècies el cria durant el primer període de vida.[1] També s'anomena mare la que assumeix aquest rol de cuidadora encara que no en sigui la progenitora biològica. El terme s'aplica als animals però per extensió es pot parlar d'altres regnes o fins i tot d'idees i objectes (en el sentit d'engendradora o protectora). Un ús específic és quan s'aplica la paraula a la monja superior d'un convent.

Per a altres significats, vegeu «Mare (Sorolla)».
Admiració maternal, obra de William Bouguereau, segle xix