Mot

el menor element lingüístic independent que es pot utilitzar de forma aïllada amb contingut semàntic o pragmàtic / From Wikipedia, the free encyclopedia

Un mot o paraula és un element lingüístic, en les llengües alfabètiques, generalment entre dos blancs.[1] En lingüística tradicional és l'element que expressa un objecte, una qualitat, una estat o acció o una relació, en altres paraules un substantiu, adjectiu, verb o proposició.[1] És la unitat que serveix per dirigir diccionaris amb una certa autonomia de funcionament.[1]

Codex_claromontanus_latin_%28The_S.S._Teacher%27s_Edition-The_Holy_Bible_-_Plate_XXVIII%29.jpg
Còdex Claromuntanus escrit en llatí amb caràcters irlandesos.

En lingüística moderna, el terme és controvertit, ja que no hi ha límits precisos per a establir què és i què no és una paraula en tant que unitat lingüística.[1] La definició convencional de conjunt de lletres amb sentit entre dos espais només fa referència a la llengua escrita i per tant oblida les llengües no alfabètiques, les llengües de tradició oral i el discurs parlat. No hi ha una pausa a la tira fònica que permeti de dir quan acaba i quan comença un mot.

A més a més, la locució actua en tots els aspectes com una sola paraula i en canvi s'escriu amb elements separats.[Cal aclariment] Un altre problema té relació amb les variacions d'una mot en les llengües sintètiques, és a dir, si es decideix que totes les formes d'un verb són la mateixa paraula o paraules diferents, o el plural de qualsevol mot que admeti nombre.[cal citació]

L'estudi de la forma dels mots –o de les unitats lèxiques– i llurs canvis és la morfologia, la manera d'encadenar mots per fer frases és la sintaxi. La semàntica estudia el sentit dels mots i com els mots i les frases permeten de transmetre conceptes o ‘comunicar’.