cover image

Radiació X

From Wikipedia, the free encyclopedia

Els termes raigs X i radiació X designen una part de l'espectre electromagnètic que correspon a radiació menys energètica que els raigs gamma i més que els raigs ultraviolats. La longitud d'ona d'aquestes radiacions ionitzants està compresa entre deu nanòmetres i cent picòmetres, que correspon a freqüències de 30 PHz a 3 EHz.

EsquemaRx.svg
Esquema d'un tub de generació de raigs X

Foren descoberts pel físic alemany Wilhelm Röntgen el 1895,[1] que els batejà amb el nom de "raigs X". En el seu honor, a alguns països europeus, com Alemanya, reben també la denominació de raigs Röntgen.