El segle XX comprèn el període d'anys entre l'1 de gener de 1901 fins al 31 de desembre de 2000, tots dos inclosos. Durant el segle xx, el ritme dels canvis científics, tecnològics i socials s'accelera vertiginosament. Es produeix una explosió demogràfica, i la població mundial arriba als 6.000 milions cap a la fi del segle. Completada la Revolució Industrial, es desenvolupa una Revolució del Coneixement i de les comunicacions basada en la informàtica. Comença la Globalització econòmica i política del planeta. Els Estats Units esdevenen la potència dominant, sobretot després del col·lapse de la majoria de règims comunistes. Tot i la promulgació dels Drets de l'Home i la constitució de l'ONU, el segle xx ha estat ple de guerres i conflictes, i el respecte als Drets Humans és precari en molts llocs del planeta.

Per a altres significats, vegeu «Barri del Segle XX».
Quick facts: Tipus, Navegació, Mil·lennis, Segles, Dècades...
Segle XX
Tipussegle
Navegació
Mil·lennisMil·lenni II
Seglessegle xix - segle xx - segle xxi
Dècades1900 - 1910 - 1920 - 1930 - 1940 - 1950 - 1960 - 1970 - 1980 - 1990
Close

El segle xx en la història de la humanitat va ser marcat per la primera i per la segona guerres mundials, pel nacionalisme, per la descolonització, per la Guerra Freda i per conflictes durant i després de la Guerra Freda. I també per l'homogeneïtzació cultural a causa dels desenvolupaments en els transports i en les comunicacions, pels viatges espacials, per les preocupacions amb el medi ambient i pel naixement de la revolució digital.

Oops something went wrong: