Servei

producte intangible que vol respondre a les necessitats d'un client / From Wikipedia, the free encyclopedia

Un servei (o servici[1]) en economia, consisteix en "la prestació de capacitat tècnica o intel·lectual" [2] o" la prestació de treballs directament útils per a l'usuari, sense transformació material".[2] Els serveis corresponen al sector terciari, que per això també rep el nom de sector serveis.

La prestació d'un servei correspon a una producció econòmica de caràcter particular, ja que no consisteix en el subministrament d'un bé material a un client. A més, els serveis -que es consumeixen alhora que són necessaris per produir-los- es consideren no "emmagatzemables".