Servidor web

servidor que serveix als clients el contingut d'un lloc web / From Wikipedia, the free encyclopedia