cover image

Ordinador

màquina electrònica que rep i processa dades per a convertir-les en informació útil / From Wikipedia, the free encyclopedia

Un ordinador (del francès ordinateur) o computadora (del llatí computare, calcular) és una màquina electrònica que rep i processa dades per a convertir-les en informació útil.

Parts d'un ordinador personal de sobretaula modern:
1. Monitor
2. Placa mare
3. Unitat Central de Procés
4. Memòria
5. Targeta d'expansió
6. Font d'alimentació
7. Disc òptic
8. Disc dur
9. Ratolí
10. Teclat

Està formada per un conjunt de circuits integrats i d'altres components relacionats que pot executar amb exactitud, rapidesa i d'acord amb les instruccions que rep per part d'un usuari o d'un programa. Els ordinadors són aparells digitals en tant que es basen en l'àlgebra de Boole i el sistema binari. La principal característica que el diferencia d'altres màquines similars és que és una màquina de propòsit general, és a dir, que pot complir diverses tasques segons les possibilitats del llenguatge de programació i el maquinari. El model en què es basen els ordinadors actuals és arquitectura de Von Neumann, és a dir, que utilitzen la memòria principal per emmagatzemar dades i instruccions alhora, característica que els permet executar programes diferents, sent per tant una màquina de propòsit general. Això els diferencia d'altres aparells com les calculadores no programables.