Teologia

estudi sistemàtic i racional dels conceptes de Déu / From Wikipedia, the free encyclopedia

La teologia (del grec θεος, theos, "Déu", + λογος, logos, "estudi") és la disciplina que s'ocupa de l'estudi de Déu i, per extensió, també s'aplica a l'estudi dels temes relacionats amb la religió.[1] El terme va sorgir per primer cop als escrits de Plató.

Plato-raphael.jpg
Plató

Oops something went wrong: