Štítonoš

From Wikipedia, the free encyclopedia

Štítonoši jsou v heraldice jedna až dvě figury, živé bytosti, které nesou, pozdvihují, podpírají nebo se opírají o erb a tvoří tak součást jeho dekorace. Obvykle jsou zobrazovány ve dvojici, stojící, sedící nebo ležící po obou stranách erbu, výjimečně je můžeme spatřit i za erbem (sloni ve znaku Konžské republiky) nebo pod erbem.

Oops something went wrong: