Antracit

From Wikipedia, the free encyclopedia

Antracit je druh černého uhlí, který se vyznačuje nejnižším obsahem těkavých hořlavých látek (12 - 8 % hmotnosti), vysokým obsahem uhlíku (90-96 %, podle jiných zdrojů 92,1 % až 98 %.[1][2]) a velkou výhřevností. Je to černé uhlí, které bylo vystaveno velkému tlaku a teplu. Z hlediska klasifikace uhlí nemá samostatné postavení. Je přechodným členem mezi antracitovým uhlím (8-12 % prchavých látek) a metaantracitem (1-3 % prchavých látek).[3]

Quick facts: Antracit, Zařazení, Hlavní minerály, Akcesori...
Antracit
Zařazenísedimentární hornina, kaustobiolit
Hlavní minerálybitumenozní složka – (litotyp)
Akcesoriekřemen, kalcit, jíly, sulfidy železa
Texturamasivní, lesklá až vláknitá
Barvačerná
Hustota1-1,1
Close