cover image

Asýrie

historický státní útvar / From Wikipedia, the free encyclopedia

Asýrie je pojmenování významného starověkého státního útvaru na území severní Mezopotámie v dnešním Iráku (horní tok řeky Tigris), jenž zvláště od 9. do 7. století př. n. l. hrál dominantní roli na Předním východě. Název Asýrie je odvozen od jména města Aššúru, jehož počátky spadají do doby kolem roku 2500 př. n. l..

Quick facts: ...
Asyrská říše
Inscription_mat_Assur-ki_for_Assyria_in_the_Rassam_cylinder%2C_1st_column%2C_line_5.png
mat aš-šur
Aššūrāyu
 rané asyrské období
 Mitanni
staroasyrská:
2025–1750 př. n. l.

středoasyrská:
1392–934 př. n. l.
novoasyrská: 911–609 př. n. l.
Státní znak
znak
Geografie
Mapa
Historické srdce Asýrie (červená) a Novoasyrská říše na svém vrcholu za vlády Aššurbanipala v polovině 7. století př. n. l. (oranžová)
Mapa2
Přední východ v 1. polovině 2. tisíciletí př. n. l., Asýrie (zeleně)
Aššúr (2500–1754 př. n. l.)
Šubat-Enlil (1754–1681 př. n. l.)
Aššúr (1681–1233 př. n. l.)
Kar-Tukulti-Ninurta (1233–1207 př. n. l.)
Aššúr (1207–879 př. n. l.)
Kalchu (879–706 př. n. l.)
Dúr Šarrukín (706705 př. n. l.)
Ninive (705612 př. n. l.)
Harran (612609 př. n. l.)
Obyvatelstvo
Národnostní složení
akkadština (úřední), sumerština (druhý úřední ve staré říši), chetitština, churritština, amoritština (ve staré říši), elamština (ve střední říši)
Státní útvar
Státní útvary a území
Předcházející
rané asyrské obdobírané asyrské období
MitanniMitanni
Následující
Novoasyrská říšeNovoasyrská říše
Starobabylonská říšeStarobabylonská říše
MitanniMitanni
Egypt (26. dynastie)Egypt (26. dynastie)
Close

Oops something went wrong: