Ctnost

pozitivní morální vlastnost / From Wikipedia, the free encyclopedia

Ctnost (řec. αρετη, areté, lat. virtus) je vypěstovaný a navyklý (habituální) sklon k dobrému jednání. České slovo ctnost souvisí se slovy ctít, čest, úcta.[1]