File Transfer Protocol

protokol aplikační vrstvy TCP/IP pro archivaci, distribuci a předávání souborů mezi síťovými uzly / From Wikipedia, the free encyclopedia

FTP (anglicky File Transfer Protocol) je v informatice standardní komunikační protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí počítačové sítě, je to stavový protokol. Soubory mohou být stahovány ze serveru na počítač uživatele (download) nebo nahrávány z počítače uživatele na server (upload), pokud daný uživatel má pro nahrávání souborů dostatečná přístupová práva (která jsou zpravidla omezena jen na určitý adresář/adresáře). Protokol FTP je postaven na architektuře klient–server a využívá oddělená řídicí a datová spojení mezi klientem a serverem.[1] Uživatelé se mohou autentizovat, obvykle ve formě uživatelského jména a hesla, ale mohou se připojit i anonymně, pokud je server nakonfigurován tak, aby to umožňoval (což se dříve hodně využívalo pro stahování souborů z tzv. anonymních FTP serverů).

FTP protokol (jako všechny protokoly vzniklé v 70. letech 20. století) však veškerá data, tedy i uživatelské jméno a heslo, přenáší v nezašifrované podobě, což v současnosti představuje významné bezpečnostní riziko. Proto byl a je postupně stále více nahrazován šifrovanými způsoby přenosu, jako je protokol SSH (který v sobě mimo jiné zahrnuje SFTP, příp. SCP; ev. lze FTP skrze SSH tunelovat). Pokud uživatel používá webový prohlížeč, počátkem roku 2023 cca 82 procent (a tento podíl stále vzrůstá) WWW serverů místo nešifrovaného HTTP protokolu používá jeho šifrovanou verzi (HTTPS, tedy HTTP over TLS).[2]

První klientské aplikace FTP byly programy pro příkazový řádek vyvinuté ještě před tím, než operační systémy měly grafické uživatelské rozhraní, a dodnes se dodávají s většinou operačních systémů.[3][4] Od té doby bylo vyvinuto mnoho specializovaných FTP klientů (používajících jak textové, tak grafické uživatelské rozhraní), FTP bylo rovněž začleněno do mnoha dalších aplikací, jako jsou např. editory HTML nebo správci souborů (např. Total Commander).

Po vzniku služby WWW a jejím následném masovém rozšíření mezi běžné uživatele klient FTP býval běžně integrován také do webových prohlížečů, kde pro FTP servery se používalo URL schéma „ftp://“, (místo „http://“, resp. „https://“ pro HTML stránky), např. na adrese ftp://ftp.hp.com bylo možno stahovat ovladače tiskáren této firmy. V průběhu roku 2021 ale dva významní vývojáři webových prohlížečů tuto možnost odstranili. Poprvé byla podpora protokolu FTP označena jako zastaralá (depreciated) a vypnuta v prohlížeči Google Chrome verze 88 v lednu 2021,[5] v dubnu 2021 následoval Firefox verze 88.0 (stále ještě ale bylo možné nastavit ve skryté konfiguraci).[6] V červenci 2021 Firefox verze 90 programový kód pro FTP zcela odstranil,[7] a v říjnu 2021 ho následoval Google, který FTP zcela odstranil v prohlížeči Google Chrome verze 95.[8]