Informatika

věda zabývající se zpracováním údajů a systémy na jejich zpracování / From Wikipedia, the free encyclopedia

Informatika je obor lidské činnosti, který se zabývá pojmem informace a přenosem a zpracováním informace. Zahrnuje množství specializovaných vědních a technických oborů.

Oops something went wrong: