Prevence

soustava opatření, která mají bránit, případně snížit pravděpodobnost výskytu nežádoucího jevu / From Wikipedia, the free encyclopedia

Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají bránit výskytu nějakého nežádoucího jevu, snižovat jeho pravděpodobnost, předcházet například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům, násilí, ekologickým katastrofám.