Publicistika

From Wikipedia, the free encyclopedia

Publicistika (lat. publicus = veřejný, obecní) je označení typu žurnalistické tvorby a výsledku takovéto tvorby, která je zaměřena na veřejnost a určena k publikování. Na rozdíl od zpravodajství obsahuje kromě informací také „autorův subjektivní názor“ na některé aktuální téma.[1]

Publicista je člověk, který se v novinách, v televizi, rozhlase, filmu či na internetu aktivně vyjadřuje k různým, často aktuálním tématům, především hospodářským, politickým, sociálním, či kulturním.[2]