Begreb

mental repræsentation eller en abstrakt genstand eller en evne / From Wikipedia, the free encyclopedia

Begreb kommer af plattysk Begrep = "det, man har grebet om" (svarende til latin conceptus = "sammenfattet"). Ordet bruges om det sproglige udtryk for en idé, et indhold eller en tanke, men også om et indviklet sagsforhold. I hverdagssproget betyder begreb for det meste simpelthen et ord eller en betegnelse, men i filosofien betragter man begreber som tænkningens grundelementer. Derfor er begrebsverdenen også det tankemæssige miljø, hvor man beskæftiger sig med at "få greb om" forskellige, mere eller mindre abstrakte erkendelser.

Question_book-4.svg Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Forestillingen om begreber bruges i erkendelsesteori og forsøg med kunstig intelligens til efterligning af menneskelige forestillinger og viden i det hele taget. Sammensætning af et antal begreber sker som regel ved opbygning af et netværk.

Der er ikke enighed om hvad der er et begreb og hvad der ikke er et begreb, der er uenighed om hvad intentionen for: Et begreb, bør sigte til, og hvad der er eller kan være omfattet af begrebet: Et Begreb. Det kan være en meget vigtig konflikt, da de fleste parter i de stridigheder oftest er enige om ét: At begreber er tænkningens grundelementer. Desuden er der nogle der mener at også blandt det der (måske) kun er virkeligt i vor tænkning, er der meget der aldrig kan indfanges helt i formelle definitioner, se: tavs viden/tavs kundskab.

Begreber er noget i vor tænkning. Begrebet rotte må ikke forveksles med nogen fysisk rotte/rotteflok; og heller ikke med vor visualisering af en rotte; et sådant billede i vort sind opfylder jo ikke følgende definitioner af et begreb.