Biologi

videnskab involverer studiet af livet, levende organismer og livsprocesser / From Wikipedia, the free encyclopedia

Biologi er studiet af liv (organismer). Ordet er sammensat af de to græske ord bios, som betyder liv, og logia der kan oversættes med "læren om".

Conopidae_fg1.jpg
Insekt som bestøver en blomst.