Borgerskab

From Wikipedia, the free encyclopedia

Borgerskab refererer dels til at være borger i en by og om de rettigheder om blandt andet at drive erhverv, dels om statsborgerskab;[1] kan bl.a. betyde tilhørende den velstillede del af befolkningen.

Broom_icon.svgSpekulativ artikel
Bemærk at denne artikel er præget af spekulationer og bør omskrives, så fakta er understøttet af verificerbare kilder.
Interesseret_yndigeVaesen.jpg
Mænd fra det bedre borgerskab havde høj hat, overskæg, handsker og stok. København 1890.
TheWorldOfFashion1838MorningDresses.jpg
Kvinde af det bedre borgerskab, i "morgen dress". Hun gik med stor hat (her kyse med slør) og parasol (eller paraply), brugte korset og handsker og skiftede tøj flere gange om dagen. London 1838.

I historisk tid var borgerskabet en særkilt gruppe, der adskilte sig fra arbejdere, bønder, adelen og gejstlige. I marxistisk terminologi benævnes borgerskabet med termen 'bourgeoisie'.