cover image

Vesten

From Wikipedia, the free encyclopedia

Vesten, den vestlige verden, den vestlige civilisation eller Occidenten (modsat Orienten) er en kulturgeografisk fællesbetegnelse for en række lande, der kulturelt og ideologisk minder om hinanden idet de er liberale demokratier, retssamfund og markedsøkonomier. Som hovedregel omfatter begrebet Vesteuropa, USA, Canada, Australien, New Zealand og Centraleuropa, men grænserne er flydende.

West.png
     Udviklede lande i Nordamerika, Vesteuropa, Australien og New Zealand anses altid som en del af Vesten      Underudviklede lande som anses som en del af Vesten.      Udviklede lande i Østasien og Oceanien kan anses som politiske allierede af Vesten      Centraleuropa og Østeuropa, Balkan, Kaukasus kan anses som en del af Vesten      Underudviklede lande, som kan anses som politiske allierede af Vesten      Normalt ikke anset for en del af Vesten

Ifølge (tidligere professor) Niall Ferguson skyldes vestens succes; lægevidenskab, arbejdsetik, forbrugssamfundet, konkurrence, videnskab og ejendomsret.[1]