Ikke truet

From Wikipedia, the free encyclopedia

Ikke truet (LC) (engelsk: least concern) er en term som anvendes indenfor rødlistning af arter. Den danske rødliste bruger betegnelsen Livskraftig[1]

En art tilhører kategorien "ikke truet", hvis det ved vurderingen viser sig, at den ikke opfylder kriterierne for hverken kritisk truet (CR), truet (EN) eller sårbar (VU) eller vurderes at være næsten truet (NT).

For eksempel, se Kategori:IUCN Rødliste - ikke truede arter

Status_iucn3.1_LC_da.svg
Diagram som viser rødlistningskategorien Ikke truet (LC) i relation til IUCNs andre rødlistningskategorier.