cover image

Molekyle

gruppe af atomer der er anbragt i en præcis arrangement / From Wikipedia, the free encyclopedia

Et molekyle er en stabil partikel bestående af et[tvivlsomt ] eller flere atomer holdt sammen af kemiske bindinger. Det er den mindste del af den pågældende kemiske forbindelse eller allotrop af et grundstof som kan eksistere.[1]

Phosphonium-3D-balls.png
En 3D-gengivelse af et molekyle, her en fosfoniumion. Samme opbygning har f.eks. metan.
Fullerene_c540.png
Det ikosahedrale molekyle fulleren C540
Rubisco.png
Rumlig illustration af et protein: RuBisCO
DNA_animation.gif
Animation af en roterende DNA-struktur

Et molekyle kan både betegnes som homonuklear og som heteronuklear. Et homonukleart molekyle er et molekyle, der udelukkende består af atomer fra samme grundstof. Dette kan for eksempel være H2, da dette molekyle kun består af to hydrogenatomer. Et heteronukleart molekyle er et molekyle, der består af mere end ét grundstof. CO2 og H2O er eksempler på dette.   

Det der er karakteriserende for et molekyle er, at alle atomerne i molekylet er bundet sammen ved hjælp af kovalente bindinger. Dvs. at atomerne deler et eller flere elektronpar imellem sig, i modsætning til salte, der kun hænger sammen ved hjælp af elektrostatiske kræfter (ion-ion-tiltrækning).