Morfem

mindste meningsfuld sproglig enhed / From Wikipedia, the free encyclopedia

Et morfem er en teoretisk enhed: det mindste sproglige element som kan have en meningsbærende funktion. Morfemteorien blev udviklet efter teorien om det sproglige tegn af Ferdinand de Saussure.

Eksempel: Ordet biler har to morfemer: 'bil' + 'er'. Basismorfemet er 'bil-', og '-er' betyder, at der mindst er to biler. Det vil sige, at '-er' repræsenterer flertal.

Morfemer er ikke det samme som ord, men kan være det. Morfemer opdeles i rod, derivativ (afledningsmorfem) og fleksiv (bøjningsmorfem). I eksemplet er 'bil-' roden og '-er' et fleksiv.

Derivativer kaldes præfiks eller suffiks, hvis de står hhv. før eller efter roden. Står de midt i, er der tale om infiks.