Morfologi (lingvistik)

lingvistik: identifikationen, analysen og beskrivelsen af strukturen af et givet sprogs morfemer og andre lingvistiske elementer / From Wikipedia, the free encyclopedia

Morfologi eller formlære er en lingvistisk disciplin, der beskæftiger sig med ords struktur. Mens ord normalt opfattes som den mindste enhed inden for syntaksen, er det oplagt, at ord i de fleste sprog har en intern, regelbunden struktur. Morfologien er således læren om den mindste betydningsbærende sprogenhed, morfemet.

Disambig_bordered_fade.svg For alternative betydninger, se Morfologi. (Se også artikler, som begynder med Morfologi)

Ordet morfologi blev dannet af August Schleicher i 1859 af det græske μορφή / morphē "form".