Mose

vådområde / From Wikipedia, the free encyclopedia

Mose betegner et vedvarende sumpet vådområde. Mange moser er opstået ved tilslemning af søer. Det vil i første omgang føre til dannelsen af en lavmose, som har mange træk fælles med den oprindelige sø. Mange lavmoser er derfor både mineralrige og neutrale eller basiske.

Mosedannelse.gif
Mosedannelse:
1. Der ligger en .
2. Søen fyldes op af dødt plantemateriale m.m. og bliver en lavmose
3. Lavmosen overtages af sphagnum-mosser, der hæver mosens overflade over grundvandsspejlet og danner en højmose.
Laudtee_Meenikunnos.jpg
Gangsti i Meenikunno-mosen i Estland

Under specielle forhold fortsætter moseopbygningen ved opvækst af forskellige tørvemosser (Sphagnum), sådan at der dannes en højmose, hvor forholdene er kendetegnet ved mineralfattigdom og sur reaktion.

Spagnum i moser (mest dødt og noget levende tørvemos) i større mængder viser sig at modvirke oversvømmelser, da spagnum kan holde vand op til 20 gange sin tørvægt.[1]