Patientforening

forening for patienter / From Wikipedia, the free encyclopedia

En patientforening er en forening for patienter. Næsten alle patientforeninger er sygdomsspecifikke, som f.eks. Diabetesforeningen, Kræftens Bekæmpelse eller Hjerteforeningen. En række af de større patientforeninger er samlet i paraplyorganisationen Danske Patienter. Der findes også patientforeninger, som ikke varetager en bestemt diagnose. Patientforeningen Danmark der er en forening for fejlbehandlede og kritiske patienter[1] og Patientforeningen.[2] Patientforeningen startede i 1993 som en forening der åbent støttede privathospitaler. Den har tidligere heddet "Støtteforeningen Privathospitalernes Venner" og "Patientforeningen Privathospitalernes Venner". Først senere skiftede den navn til Patientforeningen. Et navneskift, som let kan skabe navneforvirrring mellem de to ikke diagnosespecifikke patientforeninger.

Ud over at patientforeningerne ofte fungerer som mødested for patienter med samme sygdom, har de også til formål at varetage patienternes interesse i forhold til det politiske system samt at oplyse og bidrage til forskning inden for sygdommen.