Lian

From Wikipedia, the free encyclopedia

Lianer (også kaldet slyngplanter eller klatreplanter) er planter, som har rødderne i jorden, men ikke har stængelstyrke nok til at holde sig oprette, og derfor benytter sig af andre muligheder for vertikal støtte (for eksempel andre planter) til at vokse op imod lyset.

Actinidia_chinensis4.jpg
Kiwiplanten (Actinidia chinensis) er en lian, hvis frugter værdsættes over hele kloden.

De slyngende og klatrende planter har en fælles, økologisk niche, hvor de udnytter træers og buskes bæreevne i stammer og grene som "stillads" for deres egen længdevækst. Fordelen er, at de slipper for at bruge energi og stof på at opbygge forveddet støttevæv, mens de på den anden side når op i kronetaget, hvor der er lys og bestøvningsmuligheder. Lianer er derfor oftest knyttet til skov- eller krat-biotoper.

Blandt de lianer, som er vildtvoksende i Danmark, eller som man kan dyrke i her, skelner man imellem dem, som slynger sig selv opad ved hjælp af stænglerne (stængelklatrere), og dem som klatrer med blade (bladklatrere) eller rødder (rodklatrere). Desforuden opdeles lianer i urter og vedplanter.