Kultivar

From Wikipedia, the free encyclopedia

En kultivar[1] (engelsk: cultivar) eller en sort er en særligt udvalgt type af en bestemt planteart. Det drejer sig generelt om typer, der har særlige egenskaber, som man ønsker at udnytte i havebrug, gartneri eller landbrug - det kan fx være udseende, vækstform, sygdomsresistens, hårdførhed eller smag.

Gråstenæblet er en gammel sort eller kultivar.

Sorter kan grundlæggende deles op i kloner, der er resultatet af vegetativ formering, hvorfor de fysiske planter er genetisk identiske med den oprindeligt udvalgte plante, og frøsorter, der er resultatet af frøformering, gennem en mere eller mindre kontrolleret bestøvning inden for (eller mellem) udvalgte populationer.

Sorter betegnes ikke bare med deres artsnavn (videnskabeligt eller dansk navn), men også et efterhængt sortsnavn. Sortsnavne skrives med store begyndelsesbogstaver og mellem apostroffer, sådan: 'Klon'. Hvis man skriver kultivarens navn - eller det videnskabelige navn - i anførselstegn, har man sagt, at man anser navnet for forkert. Det kunne f.eks. være Ficus carica "Smyrna" (hvis man anser det korrekte kultivar-navn for at være 'Black Turkey'.

Table info: Biologisk klassifikation...
Biologisk klassifikation

Domæne
Rige
Række / Division
Klasse
Orden
Familie
Tribus
Slægt
Art
Underart
Varietet

Close