Underart

begreber og taksonomisk rang i biologiske systematik / From Wikipedia, the free encyclopedia

En underart (forkortet: subsp. eller ssp., fra latin subspecies) er inden for den biologiske systematik en rang lige under art. En underart kan også betegne en takson af denne rang, det vil sige en gruppe af organismer, f.eks. dyr eller planter, der har en række fællestræk, men som ikke udgør en selvstændig art.

Table info: Biologisk klassifikation...
Biologisk klassifikation

Domæne
Rige
Række / Division
Klasse
Orden
Familie
Tribus
Slægt
Art
Underart
Varietet

Close

I zoologi og bakteriologi er underarten den nederste taksonomiske rang, der kan navngives. Inden for botanik kan andre niveauer navngives, f.eks. varietet.

Oops something went wrong: