cover image

Varmeudvidelseskoefficient

From Wikipedia, the free encyclopedia

Varmeudvidelseskoefficient er den forholdsvise udvidelse af et materiale pr. kelvin. Størrelsen betegnes α og har SI-måleenheden K-1.

Drikkeglas_med_brud-1.JPG
Drikkeglas med revne forårsaget af ujævn opvarmning.

Varmeudvidelseskoefficienten for faste stoffer er relativ længdeudvidelse pr. grad (αl [K-1]).

mens varmeudvidelseskoefficienten for væsker er relativ volumenudvidelse pr. grad (αv [K-1]).

Givet at længdeudvidelsen er ensartet i alle retninger, er forholdet mellem de to:

αv=3٠αl.[1]

Ved store temperaturændringer, er relativ volumenudvidelse dog større end tre gange relativ længdeudvidelse[2]