Etimologio

From Wikipedia, the free encyclopedia

Etimologiovortdeveno estas scienco pri la etimo (devenopra-senco) kaj evoluo de vortoj kaj ties formoj, signifoj kaj uzateco en diversaj lingvoj. Ĝi estas la studo de la origino kaj de la evoluo de la vortoj, de ilia historio kaj de la probablaj ŝanĝoj de ilia signifo. Etimologio, sekve, studas vortojn ekde ilia origino ĝis la nuna formo kaj signifo, kun la celo malkovri ĝian veran sencon kaj pli funde konatiĝi kun ĝi. Etimologion oni povas subdividi en du ĉefajn branĉojn:

  • Vortara etimologio, kiu pristudas la vorttrezoron de iu lingv(aĵ)o.
  • Onomastiko, kiu pristudas verajn nomojn.