cover image

Arhiiv

From Wikipedia, the free encyclopedia

Arhiiv on arhivaalide kogumise, säilitamise ja kasutamise võimaldamisega tegelev arhiiviasutus.[1]

Arhiiv on ka rahvusarhiivi struktuuriüksus filmiarhiivi ja digitaalarhiivi mõistes.

Asutuse või isiku arhiiv on asutuse või isiku tegevuse käigus loodud või saadud arhivaalide terviklik kogum.

Arhivaalide korrastamist, kirjeldamist ja nende üleandmine arhiivi nimetatakse arhiveerimiseks ehk arhiivimiseks.