cover image

Euroopa Liit

Euroopa majanduslik ja poliitiline ühendus / From Wikipedia, the free encyclopedia

Euroopa Liit on 27 liikmesriigiga majanduslik ja poliitiline ühendus, mis asub valdavalt Euroopas. Euroopa Liidul on niihästi valitsustevahelise kui ka rahvusülese ühenduse tunnuseid.

Flag_of_Europe.svg
Euroopa lipp
Global_European_Union.svg
Euroopa Liit 1. veebruaril 2020

Euroopa riikide lõimumise alguseks peetakse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamist 1951. aastal ning Rooma lepingu sõlmimist 1957. aastal. Esialgu ühines kuus riiki (Belgia, Hollandi, Itaalia, Luksemburgi, Lääne-Saksamaa ja Prantsusmaa). Rangemini võttes rajati Euroopa Liit 1992. aastal Maastrichti lepinguga.

Euroopa Liidu ühtsed õigusnormid peavad tagama kodanike, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumise liidu piires. 19 liikmesriiki on võtnud tarvitusele ühisvaluuta euro.

Euroopa Liidu liikmesriigid on Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Iirimaa, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari.

Suurbritannia 23. juuni 2016 referendumil hääletas napp enamus Euroopa Liidust lahkumise poolt. Suurbritannia lahkus liidust 31. jaanuaril 2020, olles ühtlasi esimene lahkuja.

2012. aastal anti Euroopa Liidule Nobeli rahuauhind.

Oops something went wrong: