Gaaslahenduslamp

From Wikipedia, the free encyclopedia

Gaaslahenduslamp ehk lahenduslamp on lamp, milles elektrienergia muundub nähtavaks valguseks gaaslahenduses (nt ksenoonlambis, naatriumlambis) või selle lahenduse vahendusel (luminofoorlambis).

Elektrilahendus (huumlahenduse või kaarlahenduse kujul) tekib metalliauru ja väärisgaasi sisaldavas klaaskolvis, kui lambi elektroodidele rakendada piisavalt kõrge elektripinge. Elektrilahenduses muundub osa elektrivälja energiast valguseks protsessides, milles toimub pidev aatomite (või molekulide) ioniseerimine ja rekombineerumine (elektronide ühinemine positiivsete ioonidega) ning elektronide ergastamine ja relakseerumine (naasmine stabiilsele tasemele).

Valdava osa lahenduslampide talitlus põhineb kaarlahendusel madala sulamistemperatuuriga metalli (elavhõbeda või naatriumi) aurus. Kaarlahenduse keskkonnaks võib olla ka väärisgaas ksenoon selle madala ionisatsioonienergia pärast.

Huumlahendusega reklaam- ja signaallampides kasutatakse värvilise valguse saamiseks erinevaid gaase ja nende segu metalliaurudega.