Heterotroof on organism, kes saab oma elutegevuseks vajaliku süsiniku toidus sisalduvast orgaanilisest ainest. Need orgaanilised ühendid on valmistanud autotroofid.

Kõik loomad ja seened, samuti paljud bakterid on heterotroofid. Enam kui 95 protsenti elusorganismidest on heterotroofsed organismid. Heterotroofide hulka kuuluvad osaliselt või täielikult ka mõningad parasiitsed taimed, näiteks mükotroofsed orhideed (koralljuur, pisikäpp).

Heterotroofid jaotatakse

  • obligaatsed heterotroofid, kes toituvad üksnes heterotroofselt, ning
  • fakultatiivsed heterotroofid, kes võivad toituda nii autotroofselt kui heterotroofselt (näiteks putuktoidulised taimed, mis loomtoiduga vaid täiendavad oma lämmastikuvarusid.