ISO 8601

From Wikipedia, the free encyclopedia

ISO 8601 "Andmeelemendid ja andmevahetusvormingud. Infovahetus. Kuupäeva ja kellaaja esitlusviis" on rahvusvaheline standard, mis katab kellaaja ja kuupäevaga seotud info vahetamist. Standardi andis Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) välja aastal 1988. Standardi eesmärk on pakkuda hästi defineeritud ja üheselt mõistetavat numbrilist aegade kujutamise viisi. Eriti on eesmärk ühene mõistmine erinevate kuupäeva kirjutamise viisidega riikides.

Kuupäev ja kellaaeg (lehe avamise hetkel)
kuvatud ISO 8601 standardile vastavalt
Kuupäev2021-12-13
UTC kuupäev ja
kellaaeg kombineeritult
2021-12-13T17:44:40+00:00
2021-12-13T17:44:40Z
20211213T174440Z
Nädal2021-W50
Kuupäev nädalaga2021-W50-1

ISO 8601 kasutab kuvamiseks Gregoriuse kalendri kuupäeva ja 24-tunnist kella.[1] Standard ei sätesta kuupäeva ja kellaaja tähendust, see oleneb kontekstist.

Standardi järgi esitatud kuupäevas on kuupäeva ja kellaaja elemendid järjestatud kõige suuremast (aasta) väiksema suunas. Need peavad olema kirjutatud vasakult paremale. Kõik elemendid peavad olema kirjas araabia numbrina või standardis ettenähtud tähemärkidega (näiteks "-", ":", "T", "W", ja "Z"). Sõnad nagu "jaanuar" või "neljapäev" ei ole standardi järgi lubatud.