Meeter

From Wikipedia, the free encyclopedia

Meeter (kreeka sõnast metron 'mõõt' on SI-süsteemi põhiühikute hulka kuuluv mõõtühik pikkuse mõõtmiseks. Meetri tähis on m.

Meetri määratlemisel on aluseks võetud valguse kiirus vaakumis, mille fikseeritud arvväärtus on 299 792 458 m/s, kusjuures sekund on määratletud tseesium-133 sageduse alusel.[1]

1 meeter on pikkus, mille läbib valgus vaakumis 1 / 299792458 sekundi (s) jooksul:

.

kus

on valguse kiirus vaakumis,
on tseesium-133 aatomi põhiseisundi ülipeenstruktuuri kahe taseme vahelisele üleminekule vastava kiirguse sagedus.