Paskal

From Wikipedia, the free encyclopedia

Paskal (Blaise Pascali järgi), tähis Pa, on rõhu mõõtühik SI-süsteemis. 1 Pa on rõhk või mehaaniline pinge, mille tekitab 1 m2 suurusele pinnale ühtlaselt jaotunud 1 N suurune jõud:

ehk SI põhiühikutes