Van der Waalsi jõud on füüsikalises keemias summa molekulidevahelistest jõududest, mis ei tulene kovalentsetest sidemetest ega ioonide elektrostaatilisest vastastikmõjust neutraalsete või laetud molekulidega.[1] Van der Waalsi jõu komponendid on järgmised:

  • kahe dipooli vaheline vastasmõju (Keesomi jõud)
  • dipooli ja indutseeritud dipooli vaheline vastasmõju (Debye jõud)
  • kahe indutseeritud dipooli vaheline vastasmõju (Londoni jõud).

Van der Waalsi vastastikmõju on võrreldes kovalentsete sidemetega palju nõrgem ning väheneb kauguse kasvades kiiremini. Siiski on sellega arvestamine oluline, et õigesti hinnata ainetele iseloomulikke suurusi – näiteks lahustuvust ja keemistemperatuuri.

Oops something went wrong: