Tegusõnafraas

From Wikipedia, the free encyclopedia

Tegusõnafraas ehk verbifraas on fraas, mille peasõna on tegusõna. Tegusõnafraas koosneb tegusõnast ning ühest või mitmest laiendist. Tegusõna väljendab lauses tegevust, seisundit või protsessi:

  • Kalamees [luges võrguväljaannet.]
  • Metsmaasikad [valmivad soojade ja päiksepaisteliste ilmadega.]

Tegusõnafraasi peasõna ja laiendite vahel on rektsiooniseos, sest tegusõna sisust sõltub laiendite olemasolu ja kääne lauses. Tegusõnale alistuvad laiendid on sihitis, määrus ja öeldistäide.

Alus ei kuulu tegusõnafraasi sisse, sest öeldise ja aluse vahel on predikatsiooniseos:

  • ühelt poolt sõltumine ehk rektsioon s.t öeldis mõjutab aluse käänet: Mati jookseb.
  • teiselt poolt ühildumine ehk kongruents s.t. alus tingib öeldise isiku- ja arvuvormi, nõudes kindlas vormis laiendit: Hobune hirnub.

Predikatsiooniseose tulemusel tekib lause, mitte fraas: Ema ja poeg istuvad Kadrioru pargis ning naudivad päikselist pärastlõunat.