Ansioluettelo

dokumentti, jossa on kirjattuna henkilön koulutus ja työhistoria / From Wikipedia, the free encyclopedia

Ansioluettelo (eli curriculum vitae, CV) on yleensä työpaikkahakemukseen liitettävä luettelo hakijan aikaisemmista työpaikoista, kouluista, kursseista tms. Ansioluettelon tarkoitus on antaa mahdollisimman laaja kuva hakijan ominaisuuksista tiiviissä muodossa. Tiivistetyssä muodossa tulisi kertoa kaikki oleellinen henkilöstä ja hänen taustoistaan. Henkilötietojen lisäksi tärkeimmät ansioluettelon osat ovat koulutus, aikaisempi työkokemus sekä kielitaito. Ansioluettelo voi sisältää myös tietoa aikaansaannoksista ja henkilökohtaisista ominaisuuksista. Suomessa myös asevelvollisuuden suorittamisesta voidaan mainita. Jotkut suosittelevat myös työelämässä tarvittavien oleellisten taitojen mainitsemista,[1] kuten ATK-osaaminen. CV on suositeltua pitää korkeintaan kaksi sivua pitkänä[1]. Tällöin työnantajan on helppo nähdä olennainen. CV on ainoa liite, joka on tapana liittää työhakemukseen pyytämättäkin. Kaikki muut liitteet lähetetään vain pyydettäessä.

page1-250px-Curriculum_Vitae_of_Gabor_B._Racz.pdf.jpg
Esimerkki ansioluettelosta

Oops something went wrong: