Kelvin

unidade de temperatura do SI / From Wikipedia, the free encyclopedia

O kelvin (símbolo: K) é a unidade SI de temperatura e é unha das sete unidades-base do SI.

Table info: Conversión de, para, Fórmula...
Fórmulas de conversión de temperaturas en kelvin
Conversión de para Fórmula
kelvinFahrenheit°F = K × 1.8 - 459.67
FahrenheitkelvinK = (°F + 459.67) / 1.8
kelvinCelsius°C = K - 273.15
CelsiuskelvinK = C° + 273.15
kelvinRankine°Ra = K × 1.8
RankinekelvinK = °Ra / 1.8
kelvinRéaumur°Ré = (K - 273.15) × 0.8
RéaumurkelvinK = °Ré × 1.25 + 273.15
Close