cover image

בולה אפיפיורית

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

בּוּלָה אפיפיורית, או בקיצור בולה, היא אחד מסוגי המכתבים הפומביים ששולח האפיפיור. בעבר נחתמו מכתבים אלה בחותם (אשר, משום צורתו, מכונה בלטינית בולה (bulla) - "בועה", ומכאן השם). החותם יוצר בדרך כלל מעופרת, אך באירועים יוצאי דופן נעשה שימוש גם בזהב. הבולות הראשונות נשלחו עוד במאה ה-6, ושימשו לצרכים רבים; ברם, החל במאה ה-15 צומצם השימוש בהן למקרים חגיגיים ורשמיים יותר, ולעניינים יומיומיים הוותיקן משתמש באנציקליקות.

Papal.bull.JPG
דוגמה לבולה

סוג שונה של מכתב הוא הדקרטל, שלא היה חתום בחותם האפיפיור.

Oops something went wrong: