הערכה בדיעבד

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

הערכה בדיעבד ידועה גם בתור התופעה "ידעתי זאת מזמן" היא הטיה בהיסק שבהּ התשובה שאנשים נותנים לשאלת סבירות התרחשותו של אירוע מושפעת מהתרחשותו או אי-התרחשותו של אותו אירוע.

אם האירוע התרחש בסופו של דבר, אנשים נוטים לטעון שהסיכוי שיתרחש היה גבוה. הסיכוי שנותנים האנשים בדרך כלל גדול מהסיכוי שהיו נותנים אילו היו נשאלים באותם זמנים או אם האירוע לא היה מתרחש בסופו של דבר. אם אותו האירוע לא התקיים בסופו של דבר, אנשים נוטים לטעון שהסיכוי שיתרחש היה נמוך. הסיכוי שנותנים אנשים בדרך כלל קטן יותר מהסיכוי שהיו נותנים אילו היו נשאלים באותם או אם האירוע היה מתרחש בסופו של דבר. ההערכה שאנשים נותנים אינה תואמת את ההערכה האובייקטיבית של אותו המצב, בהתאם לנתונים שהיו באותם זמנים. דוגמה להתבטאות ההטיה ניתן למצוא במשפט: "היה ברור שהצונאמי יתרחש".

ניתן לראות את ההערכה בדיעבד בתחומים רבים, בהם: פוליטיקה, כלכלה, משחקים ורפואה. כשל לוגי מקביל להטיה קוגניטיבית זו נקרא כשל ההיסטוריון.

התופעה הודגמה גם בניסויים פסיכולוגיים רבים. בניסויים הפסיכולוגיים נמצא גם שבאמצעות הצעת אלטרנטיבות אפשריות ניתן להפחית את השפעת ההטיה.