cover image

חג המולד הוא חג המקובל כמעט בכל זרמי הנצרות המציין את הולדת ישו. על פי הברית החדשה נולד ישו למרים הבתולה בבית לחם במקום בו מצויה כיום כנסיית המולד. הנוצרים מאמינים כי לידתו של ישו מהווה הגשמה של נבואות התנ"ך על בואו של משיח מבית דוד, אשר יגאל את העולם מחטאיו ויגשר על הפער שבין האל ובין בני האדם. אין הסכמה בקרב הכנסיות ובקרב היסטוריונים על הכרונולוגיה המדויקת של לידת ישו, אך מאז המאה הרביעית כמעט כל הכנסיות חוגגות אותו ב-25 בדצמבר (כך גם הכנסיות המזרחיות המשתמשות בלוח היוליאני לצרכים דתיים, אם כי בשל השימוש האזרחי במקבילו הגרגוריאני הן מציינות אותו לכאורה ב-7 בינואר).

המונח "נואל" מפנה לכאן. אם הכוונה למשמעות אחרת, ראו נואל (פירושונים).
Quick facts: שמות נוספים, סוג, סיבה, חוגגים, חגיגות...
חג המולד
המשפחה הקדושה לנצרות ביום הולדתו של ישו;
ציור של פרא ברתולומאו (1490)
שמות נוספים כריסטמס, עיד אל מילד, נואל, ניטל, ק'ציון, יול, ויינאכטן, מיסת המשיח ועוד
סוג חג דתי בקרב נוצרים, וחג תרבותי ברחבי העולם
סיבה הולדת ישו, ההיפוך החורפי
חוגגים נוצרים, תושבי מדינות נוצריות ויוצאי מדינות נוצריות בכל העולם
חגיגות עץ חג המולד, סנטה קלאוס, ארוחת חג המולד, מתנות, כרטיסי ברכה ומיסת חצות
מתקשר עם צום המולד, הציפייה, לידת ישו, סנטה לוצ'יה, ערב חג המולד, יום כל הקדושים, יום סטפנוס הקדוש, יום הקופסאות, חג ההתגלות, הבשורה למרים, עונת חג המולד, סילבסטר, נובי גוד
מועד
תאריך

25 בדצמבר 2022

בכנסיות מערביות
(7 בינואר בכנסיות מזרחיות, בגלל הלוח היוליאני)
Close

מנהגי החג והמסורות הקשורות בו נטמעו בכל העולם והחלו לאפיין גם מדינות ומשפחות שאינן אוחזות בדת הנוצרית. קמה סביבו הוויה תרבותית חילונית, הן בארצות שתרבותן נוצרית במקורה ואף בכמה שאינן, המדגישה את התכנסות המשפחה והחברים ואת עונת החורף, עם מוטיבים כמו סנטה קלאוס, עץ אשוח מקושט, מתנות לילדים, שירים וסרטים פופולריים. במקביל, משמעותו הדתית המקורית של החג נשמרת על ידי הנוצרים המאמינים ברחבי העולם, הפוקדים את הכנסיות לרגל התפילות המיוחדות ומוסיפים להדגיש את היום כמציין את לידת ישו.

Oops something went wrong: